Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tem xì ga nhập khẩu
xi gà
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản 12350/TCHQ-TVQT chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện triển khai phát hành tem xì gà nhập khẩu theo Quyết định 1010/QĐ-BTC (ngày 15/5/2014) của Bộ Tài chính.
tem nhap khau
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu.