Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tết truyền thống Bunpimay
hoi bao xuan
(TBTCO) - Chào mừng các sự kiện kỷ niệm lớn trong năm 2015 của Việt Nam và Lào cũng như Tết truyền thống Bunpimay của nhân dân Lào, Lễ khai mạc Hội báo Xuân Việt Nam năm 2015 đang diễn ra tại Thủ đô Vientiane, Lào.