Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thẩm định giá
giải phóng thủ đô
(TBTCO) - Đội bóng đá của Ban Quản lý và xử lý nợ có vấn đề của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã giành Cúp vô địch Giải bóng đá giao hữu Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ Nhất năm 2019 CUP VVI.
thẩm định giá
(TBTCO) - Những hạn chế, bất cập trong quá trình cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá, quản lý điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá… sẽ được bổ sung để tăng cường kiểm soát hoạt động hành nghề của các doanh nghiệp này.
thẩm định giá
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất kể từ ngày 1/8/2019.
thẩm định giá
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, sau 2 năm (2018 và 2019) rà soát, lấy ý kiến, Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (Internationl Valuation Standards Council) đã công bố phiên bản mới nhất của Bộ Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế.
Tăng cường giám sát doanh nghiệp thẩm định giá
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính, công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá tiếp tục được tăng cường trên các mặt như giám sát, kiểm tra điều kiện và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá. Qua 6 tháng đầu năm, Cục đã thu hồi 7 giấy chứng nhận của doanh nghiệp không đủ điều kiện.
thẩm định giá
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính, công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá tiếp tục được tăng cường trên các mặt như giám sát, kiểm tra điều kiện và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá. 6 tháng đầu năm, Cục đã thu hồi 7 giấy chứng nhận của doanh nghiệp không đủ điều kiện.
thẩm định giá
(TBTCO) - Với việc lựa chọn 15 bộ hồ sơ để chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá (quy định mới đã giảm 15 bộ hồ sơ so với quy định trước đây), đã giảm mạnh thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (DN) thẩm định giá.
định giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định quy định về thành lập hội đồng định giá lần đầu ở trung ương do các bộ, ngành thực hiện đối với những vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp…
thẩm định giá
(TBTCO) - Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp thẩm định giá yêu cầu rà soát việc nộp báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2018.