Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thẩm định giá
thẩm định giá
(TBTCO) - Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp thẩm định giá yêu cầu rà soát việc nộp báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2018.
xác định giá trị doanh nghiệp
(TBTCO) - Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp thẩm định giá về áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp.
giá đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nêu vướng mắc triển khai Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường (Nghị định số 136).
thẩm định giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.
nghiên cứu khoa học
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư Bộ Tài chính vừa hoàn thiện, để xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, cơ quan được giao quản lý thực hiện có thể thuê doanh nghiệp (DN) thẩm định giá để thẩm định giá.
tai san
(TBTCO) - Việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải dựa trên ít nhất một trong các căn cứ định giá như giá thị trường của tài sản; giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định; giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp...
Đại diện Hội Thẩm định giá Việt Nam đón nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính.
(TBTCVN) - Hội Thẩm định giá Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 138/2005 ngày 26/12/2015 của Bộ Nội vụ. Hội ra đời muộn hơn nhiều so với các tổ chức khác, gặp nhiều khó khăn ban đầu về trụ sở, phương tiện làm việc, nguồn tài chính và nhân lực.
định giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư Hà Nội.
Điều hành giá xăng dầu nhịp nhàng sẽ góp phần kiểm soát mặt bằng giá chung.  Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Giá xăng vừa điều chỉnh tăng gần 600 đồng/lít đang làm dư luận dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Theo dự báo của Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu ổn định trong tháng 4/2018.