Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tham nhũng
mr loc
(TBTCO) - Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kinh doanh liêm chính đang là một yêu cầu rất quan trọng đối với các doanh nghiệp (DN). Thực hiện liêm chính DN sẽ góp phần đẩy lùi tham nhũng.
Quốc hội
(TBTCO) - Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu tán thành việc Quốc hội ban hành nghị quyết chung về công tác tư pháp, trên cơ sở kế thừa các nghị quyết trước đây; đồng thời, điều chỉnh một số chỉ tiêu nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
đại biểu mai thị phương hoa
(TBTCO) - Ngày 4/11, cho ý kiến về báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ, đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra truy tố, xét xử; tuy nhiên, còn nhiều vụ án lớn dư luận nghi ngờ có dấu hiệu tham nhũng nhưng chưa chứng minh được.
lê thị nga
(TBTCO) - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trích dẫn ý kiến của cử tri cho rằng, ở nơi nào có hiện tượng “Nhà nước mua đắt, bán rẻ” các tài sản lớn thì ở đó có dấu hiệu của những vụ tham nhũng lớn và đa số các vụ án sai phạm lớn về kinh tế trong giai đoạn vừa qua đều có yếu tố vụ lợi.
TBT
(TBTCO) - Việc sửa đổi, bổ sung Quy định 163 và Quyết định 159 nhằm khẳng định và làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, đề cao quyền hạn, trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trong lãnh đạo, chỉ đạo...
chống tham nhũng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021". Trong đó, đã lượng hóa các mục tiêu về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Bộ Tài chính: Đẩy mạnh rà soát, quản lý các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng
(TBTCO) - Ngày 24/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ Tài chính.
Trần Cẩm Tú
(TBTCO) - Thời gian tới, Bộ Tài chính đẩy mạnh rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định thuộc nhiệm vụ quản lý của Bộ, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; ngân hàng.
Bộ Tài chính phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng
(TBTCO) - Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi và Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi.