Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thẩm tra
vũ hồng thanh
(TBTCO) - Thẩm tra báo cáo Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (QH) đề nghị Chính phủ chủ động xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong ngắn hạn, dài hạn; đánh giá lại các cân đối lớn của nền kinh tế cho cả giai đoạn.
phê duyệt quyết toán
(TBTCO) - Bà Lê Thị Mùi (Phú Thọ) hỏi, phí thẩm tra quyết toán của cơ quan tài chính mở tài khoản 3713 có đúng không, vì đây là nguồn tiền có nguồn gốc ngân sách nhà nước? Cơ sở để quản lý và kiểm soát phí này hiện nay theo quy định nào?
chi phí thẩm định
(TBTCO) - Nội dung chi của chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan chủ trì thẩm tra và người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
VHT
(TBTCO) - Với lĩnh vực ngân hàng, thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
quyết toán
(TBTCO) - Trường hợp dự án được thanh tra toàn diện công trình, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của người quyết định đầu tư đủ năng lực thẩm tra thì người quyết định đầu tư giao đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
PPP
(TBTCO) - Theo dự thảo Luật PPP, Chính phủ cam kết chia sẻ với nhà đầu tư không quá 50% phần hụt thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết. Nhà đầu tư cam kết chia sẻ với Chính phủ không thấp hơn 50% phần tăng thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết.
QH
(TBTCO) - Triển khai quyết liệt, đồng bộ để xử lý tình trạng "tín dụng đen", trong đó sớm hoàn thiện chế tài xử phạt. Đây là một trong những giải pháp được đề cập tại báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày tại phiên họp Quốc hội.
chi phí
(TBTCO) - Ông Trần Hoàng (Hà Nội) hỏi, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán được sử dụng kinh phí thẩm tra, quyết toán quy định tại Khoản 2, Điều 21, Thông tư số 09/2016/TT-BTC, khi thực hiện các nội dung chi tiêu tại điều này có phải lập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không?
THTK
(TBTCO) - Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) vừa có phiên họp cho ý kiến thẩm tra sơ bộ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018. Đây là một trong những nội dung sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 33 tới.