Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tháng 11/2013
(TBTCO) - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong tháng 11 có mức thặng dư hơn 1 tỷ USD, cao hơn mức thặng dư 0,75 tỷ USD của cả năm 2012.
(TBTCO) - Tháng 11, giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt 3.817 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt 3.482 tỷ đồng, tăng lần lượt 559 tỷ đồng và hơn 1.000 tỷ đồng so với tháng 10 và tháng 9.
hnx thang 11
(TBTCO) - Tháng 11/2013, thị trường cổ phiếu của HNX đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ số đều tăng điểm, khối lượng giao dịch bình quân tăng 55,44%, nhiều cổ phiếu được giao dịch mạnh mẽ, trong đó có 75,40% cổ phiếu niêm yết trên thị truờng tăng giá.
(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2013 chỉ tăng 0,34% so với tháng 10, tăng 5,5% so với tháng 12 năm 2012; và tăng 5,78% so với cùng kỳ năm ngoái.
quản lý giá
(TBTCO) - Trong tháng 11, sẽ có một số chính sách, quy định có hiệu lực như triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử, thực hiện bình ổn giá sữa, quy định mới về mức phạt vi phạm hành chính về giá, phí, lệ phí, hóa đơn...