Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thặng dư vốn
vietnam airlines
(TBTCO) -Vietnam Airlines như đã dự đoán chắc chắn sự thành công của đợt IPO sắp tới, khi đưa ra đề xuất xin Chính phủ cho giữ lại thặng dư vốn để đầu tư mua máy bay... Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, muốn vậy thì Vietnam Airlines sẽ phải làm lại phương án CPH.