Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tháng hỗ trợ người nộp thuế
quyết toán thuế
(TBTCO) - Từ ngày 29/2 đến 4/4/2016, tại Văn phòng Cục Thuế TP. Hà Nội và 30 chi cục thuế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đồng loạt triển khai “Tháng hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện chính sách thuế năm 2016 và quyết toán Thuế năm 2015”.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Từ ngày 2/3 đến ngày 4/4/2015, Cục Thuế TP.Hà Nội và 30 chi cục thuế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt triển khai “Tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới năm 2015 và quyết toán thuế năm 2014”.