Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tháng thanh niên
Học viện Tài chính
(TBTCO) - Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Học viện Tài chính vừa tổ chức lễ ra quân "Tháng thanh niên 2017”, với chủ đề “Thanh niên Tài chính Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo".
diễn đàn lấy ý kiến thanh niên
(TBTCO) - Sáng 21/3, hơn 200 sinh viên trên địa bàn Thủ đô đã tham gia Diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về Bộ Luật dân sự (sửa đổi), do Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức.