Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh kiểm tra
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế; chấn chỉnh công tác hoàn thuế,... qua đó đã kiến nghị xử lý thu nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
anh moi
(TBTCO) - Văn phòng Cục Thuế Bình Dương cho biết, từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục tăng cường các giải pháp thanh tra, kiểm tra thu hồi nợ thuế trong diện quản lý thuế, nhất là khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 2 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện hơn 3.600 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 6.895 tỷ đồng.
thanh kiểm tra
(TBTCO) - Trong 2 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 3.832 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 10.376 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách là hơn 1.000 tỷ đồng.
ảnh mới
(TBTCO) - Cục Thuế Bình Phước cho biết, năm 2020 đơn vị sẽ tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có phát sinh chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, doanh nghiệp FDI có phát sinh lỗ nhiều năm vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Để công tác thanh, kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất, năm 2020, Cục Thuế Thái Nguyên sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra vào những doanh nghiệp (DN) nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; DN có hoạt động liên kết chuyển giá; DN lỗ liên tục…, nhằm mục tiêu chống thất thu thuế.
chi cục thuế thành phố nha trang
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, nhờ quản lý chặt chẽ các nguồn thu, lũy kế đến 31/12/2019, đơn vị thu đạt 15.758 tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán pháp lệnh, bằng 104,3% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.
ảnh mới
(TBTCO) - Trong năm 2019, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã ban hành quyết định và tiến hành thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với 30 doanh nghiệp (DN); qua đó phát hiện cả 30 DN đều vi phạm, với số tiền thuế truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 2,918 tỷ đồng.
kho bạc
(TBTCO) - Năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN, chú trọng kiểm tra, kiểm toán nội bộ an toàn kho quỹ.