Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành lập DN
hoptacxa
(TBTCO) - Quy định này được nêu tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã đang được Bộ Tài chính soạn thảo, lấy ý kiến rộng rãi.
cải cách thủ tục hành chính trong thành lập, giải thể doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư
(TBTCO) - Tại buổi làm việc với Bộ KH&ĐT sáng nay (10/9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những bất cập trong công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính về thành lập, giải thể doanh nghiệp, nhất là hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh vẫn còn chưa đồng bộ.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Số DN gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký trong tháng 8 của cả nước là 6.681 DN, tăng 35,5% so với tháng trước.