Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành lập DNBH
thành lập CTCP bảo hiểm
(TBTCO) - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 124 được đánh giá có rất nhiều điểm mới theo hướng tạo thuận lợi cho DN trong việc thực hiện các thủ tục cấp phép và các quy định đối với "CEO tạm" từ đó, tạo điều kiện cho DN hoạt động ổn định.