Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành lập Đội Nghiệp vụ và Tổ Kiểm soát
Thành lập Đội Nghiệp vụ và Tổ Kiểm soát thuộc Hải quan cửa khẩu La Lay (Quảng Trị)
(TBTCO) - Ngày 3/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã ký ban hành Quyết định 1958/QĐ-TCHQ thành lập Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp và Tổ Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.