Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành lập Hội Môi giới bất động sản Việt Nam
bds
(TBTCO) - Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho biết, đã quyết định thành lập Hội Môi giới bất động sản Việt Nam. Đây là tổ chức đại diện cho các nhà môi giới, các đơn vị sàn giao dịch, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản.