Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành lập liên doanh
toyota
(TBTCO) - Hai tập đoàn Toyota Motor Corp và Panasonic Corp dự kiến sẽ thành lập một công ty liên doanh vào năm sau để sản xuất pin cho xe điện (EV) trong nỗ lực cạnh tranh với các đối thủ ở Trung Quốc.