Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành phố Châu Đốc
cd
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định cấp 7,5 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh An Giang, để hỗ trợ kinh phí nâng cấp đô thị từ loại III lên loại II của thành phố Châu Đốc.