Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành phố trẻ
hải dương
(TBTCO) - Ngày 19/10, Lễ hội “Hải Dương - thành phố trẻ” đã diễn ra nhằm chào mừng thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I và kỷ niệm 215 năm Khởi lập Thành Đông, 65 năm Ngày giải phóng thành phố Hải Dương.