Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh toán không tiền mặt
Visa
(TBTCO) - Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ phối hợp với Bộ Tài chính công khai chi tiết danh mục bắt buộc phải thanh toán qua ngân hang; đề xuất sửa đổi các quy định để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản.
LMH
(TBTCO) - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng, việc sử dụng một số biện pháp hành chính chọn lọc, vào thời điểm phù hợp vẫn là cần thiết để đảm bảo an toàn thị trường tiền tệ.
KDTM
(TBTCO) - Niềm tin là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với khách hàng. "Nếu ngủ dậy mà thấy mất tiền trong tài khoản thì chắc chắn người dân vẫn còn lo ngại”, dù rằng việc xảy ra sự cố chỉ là hi hữu...
VEPF
(TBTCO) - Ngày 6/11, Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017 (VEPF) đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Chủ đề của VEPF là các nội dung hướng tới phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
TT
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP (NĐ 80) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt. Nghị định có hiệu từ ngày 1/7/2016.