Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh toán song phương điện tử tập trung
kh
(TBTCVN) - Đây là nhận định của Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Đại Trí về một phương thức thanh toán mới đang được KBNN áp dụng tại các KBNN quận, huyện với hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) - phương thức thanh toán song phương điện tử tập trung (TTSPĐTTT).