Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh toán vốn đầu tư
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa cho biết, thông qua công tác kiểm soát chi, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 56 tỷ đồng, bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư.
KBNN
(TBTCO) - Để nhanh chóng thực hiện những cải cách, đổi mới trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo quy định của Bộ Tài chính, KBNN vừa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết một số nội dung có tác động đến công tác kiểm soát chi (KSC) ngân sách nhà nước (NSNN).
KBNN Đắk Nông
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông tiếp tục mở thêm tài khoản chuyên thu của các KBNN huyện tại 3 hệ thống ngân hàng thương mại (Vietinbank, BIDV, Agribank), để tập trung nhanh các khoản thu về cho NSNN.
Bình Dương
(TBTCO) - Báo cáo hình thanh toán vốn đầu tư công đến 28/2/2018 (Kế hoạch 2018), về Bộ Tài chính mới đây, Kho bạc Nhà nước Bình Dương cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2018 tổng số vốn thanh toán vốn đầu tư công hơn 340,8 triệu đồng, đạt 4,6% kế hoạch, bằng 147% so với cùng với năm 2017.
KBNN
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến hết tháng 2/2018, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 1,1 tỷ đồng vốn đầu tư do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định....
Giao dịch KB
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 9 tháng qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 52 tỷ đồng, cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN).
Đầu tư
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương chấp hành nghiêm túc quy định về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.
KBNN
(TBTCO) - 34,8 tỷ đồng là số tiền Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ chối thanh toán trong kiểm soát chi thường xuyên và thanh toán vốn đầu tư trong 7 tháng qua.
KBNN Sơn La
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo về tình hình thanh toán vốn NSNN. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 23,1 tỷ đồng cả trong lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư.