Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh toán vốn đầu tư
Giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Phấn đấu cả năm 2020 giải ngân được 100% kế hoạch vốn đầu tư công (kể cả số vốn của năm trước được chuyển nguồn sang), Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông đã luôn theo sát các chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm soát, thanh toán nguồn vốn.
dtc
(TBTCVN) - Với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Giang đã nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán để nguồn vốn đến nhanh với các dự án, công trình.
giải ngân
(TBTCO) - Theo số liệu của Kho bạc nhà nước (KBNN) Ninh Bình, tính đến hết tháng 6/2020, đơn vị đã thanh toán là 2.958 tỷ đồng vốn đầu tư, đạt 46% kế hoạch vốn năm.
KBNN Lai Châu
(TBTCO) - Nhờ áp dụng những cải cách trong hoạt động nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đã kiểm soát tốt các nguồn chi, giúp cho công tác quản lý vốn ngân sách hiệu quả, an toàn.
KBNN Hải Phòng
(TBTCO) - Trong năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Phòng đã giải ngân vốn đầu tư đạt 8.987 tỷ đồng, bằng 127,51% dự toán trung ương giao và bằng 75,88% dự toán HĐND thành phố giao.
kho bạc
(TBTCO) - Theo thống kê mới đây của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến 30/11, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 82,7 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, hoặc chưa đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.
tiền
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, đến nay các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 17.889 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 75,5 tỷ đồng.
kho bạc
(TBTCO) - Tại chỉ thị mới đây nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước (KBNN) Tạ Anh Tuấn đã chỉ đạo giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa cho biết, thông qua công tác kiểm soát chi, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 56 tỷ đồng, bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư.