Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh tra
đạm Ninh Bình
(TBTCO) - Kết luận đã chỉ ra một số sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh tại dự án Nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình.
cục thuế đồng nai
(TBTCO) - Năm 2016, thu ngân sách do cục thuế quản lý đạt 27.360 tỷ đồng, đạt 102% dự toán giao và tăng 12,2% so với thực hiện năm 2015. Năm 2017, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được giao dự toán tăng 20% so với năm 2016.
kiem
(TBTCVN) - Theo kế hoạch năm 2017 của Tổng cục Thuế, các cơ quan thuế sẽ tập trung thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; DN kinh doanh thương mại điện tử; DN kinh doanh lỗ liên tục vẫn mở rộng kinh doanh; các DN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế…
trang 6
(TBTCVN) - Năm 2016, hoạt động thanh tra chuyên ngành (TTCN) được Kho bạc Nhà nước (KBNN) chính thức triển khai diện rộng tới tất cả các đơn vị sử dụng NSNN.
tiền
(TBTCO) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, năm 2016, toàn ngành đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 59,4 nghìn tỷ đồng, 4 nghìn ha đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 37,9 nghìn tỷ đồng.
KBNN bắc kan
(TBTCO) - Nhờ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Kạn đã góp phần quản lý các nguồn chi trên địa bàn tỉnh một cách an toàn, hiệu quả.
Hải quan
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2016, Tổng cục Hải quan đã triển khai thực hiện 9.678 cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ, kiểm tra sau thông quan; chủ trì điều tra chống buôn lậu và bắt giữ, xử lý 15.810 vụ. Tổng số kiến nghị xử lý vi phạm là 3.827,5 tỷ đồng.
Thủy sản
(TBTCO) - Năm 2017, ngành Thủy sản xác định công tác quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản là nhiệm vụ ưu tiên và đặt mục tiêu 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản được kiểm tra điều kiện, trong đó ít nhất 80% cơ sở đủ điều kiện theo quy định...
Tài chính
(TBTCO) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Tài chính triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để công tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn.