Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh tra
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Để công tác thanh, kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất, năm 2020, Cục Thuế Thái Nguyên sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra vào những doanh nghiệp (DN) nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; DN có hoạt động liên kết chuyển giá; DN lỗ liên tục…, nhằm mục tiêu chống thất thu thuế.
ảnh mới
(TBTCO) - Ông Trần Quang Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Gia Lai cho biết, số tiền kiến nghị xử lý sau các đợt thanh, kiểm tra thuế của đơn vị trong năm 2019 là 125 tỷ đồng, tăng đột biến 302% so với năm 2018.
dán tem đồng hồ cột bơm xăng
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2019 toàn ngành đã thực hiện được 96.343 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã tăng thu 18.870 tỷ đồng. Kết quả trên đã đóng góp rất quan trọng, giúp cho Tổng cục Thuế hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được giao.
thuế lào cai
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Lào Cai hoàn thành kế hoạch thanh tra tại 81 doanh nghiệp (DN), đạt 101% kế hoạch; hoàn thành kế hoạch kiểm tra tại 295 DN, đạt 122% kế hoạch; kiểm tra 7 DN có giao dịch liên kết, chuyển giá. Qua thanh tra, kiểm tra đơn vị truy thu, xử phạt hơn 134 tỷ đồng.
cục thuế lai châu
(TBTCO) - Qua thanh tra 33 đơn vị, Cục Thuế Lai Châu đã truy thu, xử phạt hơn 553 triệu đồng; kiểm tra 195 đơn vị, cũng đã truy thu, xử phạt 794 triệu đồng. Như vậy, thông qua việc thanh tra, kiểm tra thuế đã góp phần tăng thu cho cục thuế hơn 1,3 tỷ đồng.
tbt, ctn
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng…
HQ
(TBTCO) - Năm 2019, toàn ngành Hải quan đã thực hiện được 414 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 3% so với năm 2018. Qua đó, tổng số tiền thuế yêu cầu truy thu là 251 tỷ đồng; đã thu nộp ngân sách trên 185 tỷ đồng, đạt 74%...
tc
(TBTCVN)- Năm 2020, các lực lượng thanh tra của ngành Tài chính sẽ triển khai các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trên diện rộng để phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách chưa phù hợp, nhằm tăng cường quản lý tài chính, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật.
đánh giá công chức hải quan
(TBTCO) - 147 công chức hải quan không giữ chức vụ lãnh đạo trong ngành Hải quan đã tham gia cuộc thi đánh giá năng lực theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực thanh tra và kiểm định, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, tạo thuận lợi thương mại.