Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thanh tra Bộ Tài chính
chống tham nhũng
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Quyết định số 1100/QĐ-BTC kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Trước đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành nghị quyết, giao Thanh tra Bộ Tài chính là đơn vị đầu mối về phòng, chống tham nhũng của bộ.
Thuế
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2018, cơ quan thuế các cấp thực hiện 34.757 cuộc thanh tra, kiểm tra. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 6.581 tỷ đồng, bằng 99,08% so với cùng kỳ năm 2017.
Thanh tra Bộ Tài chính
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 28.368 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý với hơn 6.212,7 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm trong lĩnh vực Tài chính.
Thứ trưởng Tuấn
(TBTCO) - Sáng ngày 23/5/2018, Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi tuyển chức danh phó trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính, với 3 vị trí tại 3 phòng chức năng trực thuộc.
Quặng sắt
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2017, trong lĩnh vực khoáng sản, công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản đạt được kết quả khả quan.
Cao su
(TBTCO) - Công tác thoái vốn nhà nước đã góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí vốn, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước. Tổng thu từ cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước nộp vào NSNN năm 2017 là trên 144.577 tỷ đồng, gấp 2,41 lần so với chỉ tiêu Quốc hội giao.
Đất
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2017, chính sách tài chính về đất đai tiếp tục góp phần tạo nguồn thu cho NSNN. Các khoản thu về thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất là 149.975 tỷ đồng.
Đấu thầu thuốc tập trung
(TBTCO) - Năm 2017, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ và tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, có 27 bộ, ngành, 46 địa phương đã công bố danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung.
bộ tài chính
(TBTCO) - Chiều 12/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký công văn số 4261/BTC-TTr trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê bình một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).