Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thanh tra Bộ Tài chính
tham
(TBTCVN) - Theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng, hoạt động quản lý tài chính, ngân sách là những lĩnh vực nhạy cảm tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn rất coi trọng và quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong ngành.
Thanh tra BTC
(TBTCO) - 9 tháng năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 29 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018; có 22 kết luận thanh tra được ban hành; kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.090,6 tỷ đồng.
Thanh tra Tai chinh
(TBTCO) - Trong quý III/2018 và 9 tháng năm 2018, Thanh tra ngành Tài chính đã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. 9 tháng qua, thanh tra toàn ngành đã kiến nghị xử lý hơn 12.634,9 tỷ đông.
chống tham nhũng
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Quyết định số 1100/QĐ-BTC kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Trước đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành nghị quyết, giao Thanh tra Bộ Tài chính là đơn vị đầu mối về phòng, chống tham nhũng của bộ.
Thuế
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2018, cơ quan thuế các cấp thực hiện 34.757 cuộc thanh tra, kiểm tra. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 6.581 tỷ đồng, bằng 99,08% so với cùng kỳ năm 2017.
Thanh tra Bộ Tài chính
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 28.368 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý với hơn 6.212,7 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm trong lĩnh vực Tài chính.
Thứ trưởng Tuấn
(TBTCO) - Sáng ngày 23/5/2018, Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi tuyển chức danh phó trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính, với 3 vị trí tại 3 phòng chức năng trực thuộc.
Quặng sắt
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2017, trong lĩnh vực khoáng sản, công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản đạt được kết quả khả quan.
Cao su
(TBTCO) - Công tác thoái vốn nhà nước đã góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí vốn, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước. Tổng thu từ cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước nộp vào NSNN năm 2017 là trên 144.577 tỷ đồng, gấp 2,41 lần so với chỉ tiêu Quốc hội giao.