Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thanh tra Bộ Tài chính
Ngành Hải quan tăng cường các biện pháp thanh, kiểm tra chống gian lận thương mại
(TBTCVN) - Quý I/2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 6.251 cuộc thanh tra, kiểm tra.
Ảnh minh hoạ
(TBTCVN) - Để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luật PCTN 2018) hiệu quả, Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, bộ phận.
Cải cách TTHC thuế hạn chế nhũng nhiễu phiền hà cho DN.
(TBTCVN) - Là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực với những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư phát triển... nên Bộ Tài chính luôn coi trọng và quyết liệt chỉ đạo phòng chống tham nhũng (PCTN) trong nội bộ ngành.
Vốn xây dựng
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, trong năm 2018 đã có 9 cuộc thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được đơn vị tiến hành; lưu hành 11 kết luận thanh tra; kiến nghị xử lý tài chính gần 90 tỷ đồng.
Chứng khoán
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2018, trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tiến hành 78 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong lĩnh vực quản lý bảo hiểm, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra.
Thanh tra Bộ Tài chính
(TBTCO) - Năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý về tài chính hơn 6.824 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 1.723 tỷ đồng.
Thanh tra
(TBTCO) - Thanh tra, kiểm tra tài chính đã giúp Bộ Tài chính trong công tác điều hành NSNN, điều hành thu thuế; tăng cường nguồn thu cho NSNN. Thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính tiếp tục là công cụ đắc lực, giúp tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra (TT KT) tài chính năm 2019; trong đó tập trung bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của địa phương, đơn vị.
Hải quan
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm 2018 cơ quan hải quan các cấp đã thực hiện 87 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động hải quan; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là hơn 141,1 tỷ đồng.