Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh tra chuyên ngành
TTCN KBNN
(TBTCO) -Thanh tra chuyên ngành (TTCN) kho bạc được triển khai thực hiện từ năm 2016. Từ đó đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật của các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS).
thanh tra
(TBTCO) - Từ 1/7/2019 sẽ thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai và Gia Lai.
TTCN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho thấy, trong năm 2018, toàn hệ thống đã thực hiện 294 cuộc thanh tra chuyên ngành (TTCN), đạt 100% so với kế hoạch.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong năm 2018, toàn hệ thống đã triển khai 294 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% so với kế hoạch và đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.
attp
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
TTCNKB
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 6/2018, hệ thống KBNN đã triển khai thực hiện 170 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 55% so với kế hoạch.
Thanh tra chuyê ngành kho bạc
(TBTCO) - Trong 2 năm 2016 và 2017, số tiền kiến nghị thu hồi nộp NSNN qua thanh tra chuyên ngành (TTCN) Kho bạc là 6,2 tỷ đồng, nhưng theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), kết quả lớn hơn chính là đã góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính tại các đơn vị sử dụng NSNN.
Dự trữ
(TBTCO) - Các Cục Dữ trữ Nhà nước (DTNN) khu vực đã tổ chức 27 cuộc tự kiểm tra, gồm 22 cuộc kiểm tra chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia và 5 cuộc kiểm tra công tác khác.
Kho bạc
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, trong quý I năm 2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tập trung tổ chức thực hiện 357 cuộc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.