Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành viên hiệp hội các SGDCK thế giới
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) đã được kết nạp làm thành viên chính thức của Hiệp hội các Sở giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE) tại kỳ họp Đại Hội đồng lần thứ 53 và hội nghị thường niên của Hiệp hội vừa diễn ra tại Mexico City.