Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành viên thị trường TPCP
trao giải thành viên TPCP
(TBTCO) - UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện khung pháp lý, kiên trì bám sát kế hoạch phát triển thị trường trái phiếu. Cơ quan quản lý sẽ luôn lắng nghe, sát cánh cùng HNX và các thành viên thị trường để có những quyết sách phù hợp nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của thị trường TPCP.