Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành viên trái phiếu
trái phiếu
(TBTCO) - Năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) dự kiến khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) sẽ huy động qua kênh đấu thầu khoảng 260.000 tỷ đồng; kỳ hạn phát hành bình quân năm 2019 dự kiến khoảng 13 năm.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Qua 11 tháng năm 2018, mặc dù giá trị giao dịch bình quân phiên trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ so với năm 2017; tuy nhiên, điểm sáng của thị trường trái phiếu chính phủ là tỷ trọng giao dịch repos (mua đi bán lại) đã tăng 4,5% so với năm 2017, chiếm 53,7% tổng giá trị giao dịch.
hội nghị thành viên TPCP
(TBTCO) - Đề án trái phiếu doanh nghiệp đang được tích cực triển khai để có thể vận hành thị trường vào năm 2017. Thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Nguyễn Thị Liên Hoa cho biết tại Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) quý II/2016.
trái phiếu
(TBTCO) - Ngày 21/1, Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) đầu năm 2016. Đây là hội nghị thường niên nhằm đánh giá hoạt động của thị trường TPCP năm 2015 và đưa ra định hướng phát triển trong năm 2016.
thanh vien TPCP
(TBTCO) - Nhiệm vụ chiến lược phát triển thị trường TPCP 2015 là đảm bảo huy động được nguồn vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển theo chỉ tiêu đã đặt ra, với kỳ hạn dài hơn, từ 5 năm trở lên.
(TBTCO) - Năm 2014, với thông điệp mạnh mẽ từ Chính phủ về việc quyết liệt triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, sự hỗ trợ từ chính sách tài khóa, thị trường trái phiếu Chính phủ hứa hẹn là một năm có nhiều đổi mới và phát triển.
(TBTCO) - Lý do Standard Chartered Việt Nam xin chấm dứt tư cách thành viên giao dịch trái phiếu là do sự thắt chặt của các quy định nội bộ của Ngân hàng này.