Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tháo gỡ khó khăn cho DN
kiểm tra chuyên ngành
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản 1083/TCHQ-GSQL giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp (DN) liên quan đến đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu (NK) để sản xuất xuất khẩu (XK) tại Nghị quyết 103/NQ-CP (ngày 5/12/2016).
Hà Nội gặp gỡ DN
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP trong năm 2015 là huy động mọi nguồn lực, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2014; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn phấn đấu đạt 9,0-9,5%.
phùng quốc hiển
(TBTCO) - Sáng 3/11, mở đầu tuần làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày báo cáo giải trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật thuế.
TP HCM
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh cần nêu rõ khó khăn và đề ra hướng giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn đối với việc cổ phần hóa tiếp của 30 DN thuộc diện phải thực hiện cổ phần hóa trong 2 năm 2014-2015.
DN
(TBTCO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Chỉ thị về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015.