Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thảo luận luật quản lý thuế
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Chiều 15/11, sau khi Quốc hội thảo luận về Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải trình làm rõ thêm ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Theo Bộ trưởng, luật cần phải xử lý được nợ đọng, nợ không có khả năng thu hồi.
bô trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Sáng 12/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi. Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng bày tỏ mong muốn các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hiến kế, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự án luật, nhằm quản lý tốt nguồn thu, nhất là trong bối cảnh hội nhập.