Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thảo luận về kinh tế xã hội
nguyễn chí dũng
(TBTCO) - Tại phiên thảo luận chiều 31/10, hầu hết ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều đánh giá cao báo cáo của Chính phủ, đặc biệt là công tác điều hành tài chính, ngân sách chặt chẽ. Điều này đã góp phần đảm bảo tăng trưởng và hoàn thành 13/13 chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra.
NTH
(TBTCO) - Ngày 8/6, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014 và những tháng đầu năm 2015