Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thao túng cổ phiếu AMV
tt
(TBTCO) - Kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho thấy, bà Nguyễn Thị Nhung (địa chỉ Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng) đã sử dụng 18 tài khoản để mua, bán, tạo cung, cầu giả tạo đối với cổ phiếu AMV.