Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tháp anten truyền thông
(TBTCO) - Bão trong hai năm nay quật đổ nhiều cột tháp anten truyền thông, gây lo lắng trong xã hội. Vì vậy Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp anten truyền thông cao từ 100m trở lên khẩn trương tiến hành tổ chức kiểm định theo những tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.