Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tháp ngược
chứng khoán
(TBTCVN) - Một khi thị trường tạo đáy thành công ở ngưỡng hỗ trợ, với sự đảo chiều tăng giá của nhiều cổ phiếu chủ chốt sẽ là cơ hội gia tăng tỷ trọng.
bảo tàng Hà nội
(TBTCO) -Là công trình bảo tàng tầm cỡ khu vực, được khánh thành vào tháng 10/2010, chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, với kinh phí 1.697 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung trưng bày trong Bảo tàng Hà Nội đến nay vẫn chỉ mang tính chuyên đề tạm thời, chưa đi vào hoạt động chính thức.