Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thất thoát
trà vinh
(TBTCO) - Theo Thanh tra Chính phủ, qua thanh tra công tác xác định nghĩa vụ tài chính đất đai và các nội dung công tác liên quan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong 5 năm cho thấy hầu hết các nội dung, đơn vị, địa bàn được kiểm tra đều có sai sót hoặc sai phạm. Tổng số tiền sai phạm là 69,455 tỉ đồng.
kiểm toán
(TBTCO) - Đất đai, tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật lại chưa nghiêm. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong lĩnh vực này và cần phải sớm khắc phục.
họp báo
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có nhiều thông tin chia sẻ về việc xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), tại cuộc họp báo vừa được tổ chức.
NTS
(TBTCO) - Những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất trong và sau cổ phần hoá gây thất thoát lớn tài sản nhà nước. Có hay không lợi ích nhóm trong cổ phần hóa, gây thất thoát nguồn lực, biến đất công trở thành đất tư… là vấn đề được đại biểu chất vấn Bộ trưởng Trần Hồng Hà sáng ngày 5/6.
Trần Hồng Hà
(TBTCO) - Sáng 5/6, các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà về nhiều vấn đề nóng như Sốt đất ở đặc khu, các ưu đãi đất đai cho doanh nghiệp lớn, định giá đất đai, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, hoạt động của Formosa…
dai tin
(TBTCO) - Toà không bắt buộc bị cáo Kim Loan có mặt, vậy tại sao bị cáo Loan vẫn cố tình ôm con thơ đến toà?
bom min
(TBTCO) - Hiện nay, diện tích đất đai còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ là trên 6,1 triệu ha, chiếm 18,71% diện tích đất cả nước. Số lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh còn khoảng 800.000 tấn. Công tác thu gom, quản lý còn bất cập, có biểu hiện thất thoát...
cd
(TBTCO) - Vụ sáp nhập CtyCP Nhựa Y tế Mediplast (Mediplast) vào Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (Vinamed) thời gian qua gây xôn xao dư luận về nhiều dấu hiệu vi phạm, đặc biệt việc giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại Vinamed từ 20% xuống 14% tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát vốn và tài sản Nhà nước.
dự án BT
(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phát triển rất lớn, nên hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) được coi là một “sáng tạo”, đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng. Tuy nhiên trên thực tế, các dự án BT còn hàng loạt tồn tại, biến tướng, làm thất thoát tài sản Nhà nước.