Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
chi cục thuế thành phố nha trang
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, nhờ quản lý chặt chẽ các nguồn thu, lũy kế đến 31/12/2019, đơn vị thu đạt 15.758 tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán pháp lệnh, bằng 104,3% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.
thuế bắc giang
(TBTCO) - Nhờ kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tích cực xử lý nợ đọng thuế…, năm 2019, Cục Thuế Bắc Giang và các đơn vị trực thuộc thu ngân sách đạt 10.500 tỷ đồng. Kết quả trên đã đưa Bắc Giang chính thức gia nhập câu lạc bộ các địa phương có số thu đạt 10 nghìn tỷ đồng.
cục thuế phú yên
(TBTCO) - Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Phú Yên cho thấy, đến 31/12, đơn vị thu đạt 6.300 tỷ đồng, đạt 183% dự toán pháp lệnh, tăng 41% (so với thực hiện năm 2018). Trong đó, có 15/18 khoản thu đạt 100% dự toán tỉnh giao; có 10/10 đơn vị thu đạt và vượt dự toán tỉnh giao.
chi cục thuế huyện yên phong
(TBTCO) - Báo cáo kết quả thu ngân sách của Chi cục Thuế huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho thấy, năm 2019, chi cục thu ngân sách ước đạt trên 762 tỷ đồng, bằng 140% dự toán được giao.
cục thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức thuế, đến nay toàn đơn vị đã thu được 17.663 tỷ đồng, bằng 105,5% dự toán pháp lệnh.
cục thuế bắc ninh
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Bắc Ninh được giao kế hoạch thanh, kiểm tra 1.247 doanh nghiệp (DN) trên tổng số hơn 12.000 DN đang quản lý. Đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra cơ bản hoàn thành kế hoạch cả về số lượng và chất lượng, số truy thu, phạt sau thanh, kiểm tra đạt 300 tỷ đồng.
Hải quan Hải Phòng
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến ngày 20/12/2019, đơn vị đã thu được 711 tỷ đồng qua công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu (XNK).
thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Để công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao nhất, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Quảng Ngãi đã triển khai nhiều đề án, chuyên đề chống thất thu thuế. Trong đó, đề án quản lý thu từ hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản đã thu được nhiều kết quả tích cực.
cục thuế yên bái
(TBTCO) - Báo cáo tiến độ thu ngân sách của Cục Thuế Yên Bái cho biết, lũy kế đến 30/11, tổng thu nội địa đơn vị thực hiện đạt 2.201 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 73% dự toán tỉnh giao, bằng 101% so với cùng kỳ 2018.