Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thay đổi để bứt phá
thứ trưởng thắng
(TBTCO) - Hoạt động mua bán – sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh thời gian qua, song vẫn còn nhiều trở ngại để hoạt động này thật sự phát triển và phát huy tối đa hiệu quả, đem lại nguồn lợi to lớn cho nền kinh tế.