Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thay đổi mục đích sử dụng
Hướng dẫn xử lý thuế hàng nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố về xử lý thuế hàng nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng.