Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
vp
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Pháp (mã Ck VPG) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP. HCM (HSX) về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
hb
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã Ck HBC) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
kdh
(TBTCO) - CtyCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã Ck KDH) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM (HSX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
hsg
(TBTCO) - CtyCP Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck HSG) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM (HSX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
dcl
(TBTCO) - CtyCP Dược phẩm Cửu Long (mã Ck DCL) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM (HSX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu thưởng.
dc
(TBTCO) - CtyCP Đông Hải Bến Tre (mã Ck DHC) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM (HSX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
p
(TBTCO) - CtyCP Tổng hợp dịch vụ Dầu khí (mã Ck PET) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM (HSX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
ci
(TBTCO) - CtyCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng (mã Ck VTV) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội (HNX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu thưởng.
pan
(TBTCO) - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi PAN đã phát hành thành công 21,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược của Công ty, nâng giá trị vốn điều lệ của PAN tăng từ hơn 616,4 tỷ đồng lên hơn 831,4 tỷ đồng.