Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thay đổi tiền
(TBTCO) - Ngân hàng Anh vừa thông báo sẽ thay đổi lại thiết kế của đồng 10 bảng Anh bắt đầu từ năm 2017, in hình tác giả cuốn “Kiêu hãnh và định kiến” Jane Austen thay cho nhà khoa học tiến hóa Charles Darwin.