Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số
bhyt
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định cấp bổ sung và cho phép một số địa phương chuyển nguồn để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013, 2014.