Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thẻ BHYT cho người nghèo
the bhyt
(TBTCO) - Số kinh phí trên vừa được Bộ Tài chính quyết định bổ sung có mục tiêu và cho phép chuyển nguồn để thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng chính sách tại 6 địa phương.
bhyt
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định cấp bổ sung và cho phép một số địa phương chuyển nguồn để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013, 2014.
b
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp trên 230,6 tỷ đồng để mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn năm 2014 cho các địa phương.
(TBTCO) - Thông tin này được Bộ Tài chính cho biết trong công văn số 13929/BTC-NSNN trả lời đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện chính sách năm 2012, 2013 của UBND TP. Hải Phòng.