Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thế giới di động lãi 250 tỷ đồng
thế giới di động
(TBTCO) - Trong năm 2013, CTCP Thế giới Di động đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng để nâng cấp 220 siêu thị trong thời gian siêu ngắn (90 ngày).