Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thẻ quốc tế Visa
(TBTCO) - Nhân dịp Quốc tế Lao động 1/5, thêm ưu đãi cho khách hàng, Agribank miễn 100% phí phát hành thẻ Visa mới (phát hành lần đầu) trong thời gian 2 tháng kể từ 1/5/2014 đến hết 30/6/2014.