Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thẻ thẩm định viên về giá
giá đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nêu vướng mắc triển khai Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường (Nghị định số 136).
thẩm định giá
(TBTCO) - Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa trao thẻ thẩm định viên về giá cho 209 thí sinh thi đỗ trong kỳ thi Thẩm định viên về giá lần thứ XIII năm 2018.
trao thẻ thẩm định giá
(TBTCO) - 331 thí sinh đủ điều kiện đã được Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cấp thẻ thẩm định viên về giá lần thứ VIII năm 2013. Buổi lễ trao thẻ diễn ra sáng 26/12, tại Hà Nội.