Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thêm khoảng 330 ngàn đồng/lượng so với hôm trước đó.
gia vang giam
(TBTCO) - Giá vàng SJC đang tụt tới 170 ngàn đồng/lượng, còn giá vàng tại thị trường châu Á đang giảm tơi 22 USD/ounce. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lai doãng rộng, thêm khoảng 330 ngàn đồng/lượng so với hôm trước đó.