Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Theo Luật sư Choi Ji Ung
Với việc được ưu đãi từ 3% - 5% so với mức thuế suất phổ thông, các DNNVV
(TBTCVN) - Theo Luật sư Choi Ji Ung - Giám đốc Công ty TNHH Luật ASEAN Law Firm, với việc được ưu đãi từ 3% - 5% so với mức thuế suất phổ thông, các DN nhỏ và vừa (DNNVV), đặc biệt là các DN siêu nhỏ sẽ được gỡ bỏ một gánh nặng tài chính đáng kể, có thêm nguồn lực để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.