Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thép cán nóng ứng dụng cho dập và ép nguội
thép cán nóng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản lấy ý kiến tham gia của bộ, ngành liên quan về điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi 2 mặt hàng thép cán nóng trong nước chưa sản xất được, nhằm làm giảm chi phí đầu vào cho ngành công nghiệp hỗ trợ.