Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thi đại học đợt 2
phao thi
(TBTCO) - Thị trường phao thi đại học (ĐH) năm nay vẫn chưa có dấu hiệu "trầm lắng", mặc dù Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã đưa ra thông điệp cảnh báo, rằng đề thi sẽ "không có đất cho học thuộc lòng".