Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thí điểm cơ chế một cửa quốc gia
cơ chế một cửa quốc gia
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn 29 hãng vận tải có lưu lượng hoạt động lớn để triển khai bước đầu tiên của thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).