Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thí điểm ngân hàng tiết kiệm nhà ở
tiết kiệm nhà ở
(TBTCO) - Tại phiên họp bàn về nội dung sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Định Dũng cho hay, việc thành lập ngân hàng tiết kiệm nhà ở là cần thiết, tuy nhiên nếu chưa phù hợp với luật thì nên thực hiện thí điểm theo yêu cầu của Chính phủ.