Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thí điểm thanh tra ATTP
attp
(TBTCO) - Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
an toàn thực phẩm
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.